VývojVývoj

Vytváříme nejen webové aplikace typu internet/intranet, ale i klasické windows aplikace.

Zajistíme řešení, implementaci a vývoj nad serverovými aplikacemi MS Project nebo MS Sharepoint.

Každému vývoji předchází vždy důkladná analýza Vašich požadavků a případová studie proveditelnosti v případě rozsáhlejších projektů. Následuje testování jak v průběhu realizace, tak na konci vývoje společně s Vámi pro ověření, že výsledek odpovídá původní představě. Odevzdáním vyvinutého řešení naše spolupráce nekončí a jsme přípraveni nabídnout a zajistit následnou údržbu a samozřejmě případné záruční opravy vytvořené aplikace.

V rámci vývoje a provozu vytvořených aplikací jsme schopni dodat jak hardwarové tak i softwarové řešení třetích stran, včetně licenční politiky využívaných produktů.